På vackra Väröy...

Lundehunden är en urgammal ras, hur gammal vet vi ej, däremot vet vi att dom användes till samma slags jakt redan på 1600-talet.
Lundehunden apporterade lunnefåglar. Inte vuxna fåglar utan ungarna som satt i sina hålor inne i berget.
Lunnefågeln gräver sig in i den porösa delen av toppen på berget. Bogången är ca 1-12 meter lång och längst in sitter fågelungen.
Lundehunden skulle försiktigt hasa sig ner till ingången krypa/åla sig in, kanske gräva sig in till ungen, och sedan apportera den till sin ägare.
Ett hårt och riskfyllt jobb, bara den försiktige överlevde. Idag så är lunnefågeln fridlyst i hela Norge och jakten är sedan länge ett minne blott.
Men lundehunden finns kvar. Även på rasens hemö, Väröy.

Träff i Måstad/Väröy

Lundehund i trångmål

Odin av Åsen

Liten på jorden...